Välkommen till familjen Svensson på Klasaröds Gård!

Här i utkanten av Blentarp bedriver vi lantbruk med nästan 100 hektar odlingsmark och har egen uppfödning. Med stor omsorg och i liten skala har vi sedan 1990 ägnat oss åt att föda upp majs- och storkycklingar, ungtuppar och gås efter eget huvud. Vi kallar det; reko uppfödning på naturens villkor.

Majs- och storkyckling
Vi har under 25 år fött upp majs- och storkycklingar. De växer upp frigående på nyströdd halmbädd, har gott om plats att leva och sprätta runt på. Stallarna har fönster, så att dagsljuset kommer in och ger naturlig dygnsrytm med mörker för nattvila. De har fri tillgång till antibiotikafritt vegetabiliskt foder. Kycklingarna trivs och håller sig friska. De växer långsammare, men resultatet blir en saftig och välsmakande kyckling.

Gås
Sedan 1990 har vi fött upp gäss. Gässlingarna tas emot med över 30° värme i våra stallar. De springer fritt på halmbädden och får starka ben. När dunet blir till fjädrar släpps de ut på grönbete. De äter gräs, säd på rot och vegetabiliskt foder. De växer långsammare, och slaktas vid 22-23 veckor. Det ger mörkare och saftigare kött, mindre fett och mer god gås att servera till mårtensgås